eduroam

Menu

Contact

At Medical University eduroam project is served by IT Center.

Responsible persons:

     Piotr Tomaszewski
     Tomasz Sołtysiński
     Tomasz Gołębiowski

Address:

Pasteura street 1, 50-367 Wrocław
phone: +48 71 784-11-11
eduroam@umw.edu.pl




 
Centrum Informatyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Wybrzeże L.Pasteura 1, 50-367 Wrocław, tel.+48 (71)784-11-11