eduroam

Menu

Regulamin eduroam

Dostęp do eduroam w Polsce działa w oparciu o następujące dokumenty:

Dodatkowe informacje:

 
Centrum Informatyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Wybrzeże L.Pasteura 1, 50-367 Wrocław, tel.+48 (71)784-11-11