eduroam

Menu

Kontakt

Na Uniwersytecie Medycznym projekt eduroam obsługuje Centrum Informatyczne.

Osoby odpowiedzialne:

     Piotr Tomaszewski
     Tomasz Sołtysiński
     Krzysztof Wójcicki

Adres:

ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
Tel.:+48 71 784-11-11
eduroam@umw.edu.pl

Dodatkowe informacje:

 
Centrum Informatyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Wybrzeże L.Pasteura 1, 50-367 Wrocław, tel.+48 (71)784-11-11