eduroam

Menu

Zasięg


Miejsca na Uniwersytecie Medycznym, gdzie można podłączyć się do sieci eduroam:


Wyświetl większą mapę
 1. Rektorat, ul.Pasteura 1 urządzenie umieszczone jest w holu na parterze koło portierni oraz na 2 piętrze,
 2. Dziekanat Wydziału Lekarskiego, ul. J.Mikulicza-Radeckiego 5 - urządzenie umieszczone jest w salce przy okienkach do dziekanatu,
 3. Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, ul. Pasteura 4 - urządzenie umieszczone jest w holu nad portiernią przy wejsciu od ul. Pasteura,
 4. Klinika Hematologii Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, ul. Pasteura 4 - urządzenie umieszczone jest w holu przy sekretariacie Kliniki,
 5. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, ul. T.Chałubińskiego 1 - I urządzenie umieszczone jest w bibliotece Kliniki, II piętro I korytarz w skrzydle,
 6. Fizjologia,Biochemia,Biofizyka, ul. T.Chałubińskiego 10 - wysoki parter i I piętro
 7. Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Bartla 5 - zasięg na terenie prawie całego budynku
 8. Wydział Stomatologiczny, ul. Krakowska 26 - 3 urządzenia: biblioteka (parter), Chirurgia Stomatologiczna (II piętro), Periodontologia (II piętro)
 9. Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Histologia, ul. T.Chałubińskiego 6a - pierwsze piętro, część parteru
 10. Ośrodek Sieciowo-Komputerowy, ul. Pasteura 1 - budynek A4
 11. Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof, ul. Bujwida 44a - zasięg na terenie całego budynku,
 12. Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii, ul. Bujwida 44 - korytarz, I piętro,
 13. Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, ul. Bujwida 44 - biblioteka,
 14. Katedra i Zakład Patomorfologii, ul. K.Marcinkowskiego 1 - korytarz I piętro koło sekretariatu,
 15. Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej, ul. J. Mikulicza-Radeckiego 9 - II piętro,
 16. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 66 - dyżurka, przedsionek,
 17. Katedra i Klinika Psychiatrii, ul. Pasteura 10 - korytarz, I piętro
 18. Sala wykładowa im. prof. Wiktora Brossa przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 66
 19. Zakład Medycyny Sądowej, ul. Mikulicza-Radeckiego 4 - klatka schodowa, I piętro
 20. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, ul. M.Skłodowskiej-Curie 52 - I i II piętro
 21. Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, ul. Syrokomli 1 - sala konferencyjna, II piętro
 22. Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych, ul. Kochanowskiego 14 - korytarz
 23. Katedra i Zakład Genetyki, ul. K.Marcinkowskiego 1 - korytarz
 24. Pracownia Elektrofizjologii, ul. T.Chałubińskiego 6a - korytarz
 25. Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego, ul. T.Chałubińskiego 3 - korytarz
 26. Katedra i Zakład Analityki Medycznej - ul. Pasteura 2 - korytarz
 27. Centrum Innowacji i Transferu Technologii - ul. Chałubińskiego 6 - zasięg na terenie całej jednostki
 28. Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej - ul. Chałubińskiego 5 - korytarz, IV piętro
 29. Katedra i Zakład Mikrobiologii - ul. Chałubińskiego 4 - korytarz, II piętro
 30. Zakład Technik Molekularnych - ul. Curie-Skłodowskiej 52 - korytarz główny
 31. Zakład Praktycznej Nauki Zawodu Analityka - ul. Grunwaldzka 2 - korytarz, II piętro
 32. Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego - ul. Parkowa 1/3 - w budynku znajdują się 2 punkty dostępowe: wysoki parter i pierwsze piętro
 33. English Division - ul. Chałubińskiego 6a - I piętro - korytarz
 34. Zwierzyniec (Budynek C2) - ul.Marcinkowskiego 1/3
 35. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej - ul. Borowska 211 - Farmacja I, parter, hol Działu Utrzymania Ruchu
 36. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej - ul. Borowska 211 - Farmacja II, zasięg na terenie całego budynku
 37. Katedra i Zakład Farmakologii - ul. Mikulicza-Radeckiego 2 - korytarz, I piętro

Dodatkowe informacje:

 
Centrum Informatyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Wybrzeże L.Pasteura 1, 50-367 Wrocław, tel.+48 (71)784-11-11